Nowoczesny podręcznik do chemii dla uczniów szkół ponadpodstawowych

W liceum ogólnokształcącym lub technikum uczniowie rozszerzają wiedzę z wielu przedmiotów. Oprócz poznawania nowych wiadomości bardzo ważne jest ugruntowanie informacji przekazywanych w poprzednich latach nauki. Może w tym pomóc atrakcyjny podręcznik, taki jak “To jest chemia 2” przygotowany przez wydawnictwo Nowa Era. Dzięki niemu nauczyciele zyskują wsparcie podczas prowadzenia zajęć, a uczniowie szybciej przyswajają wiedzę, która będzie im przydatna w przyszłości.

Doświadczenia chemiczne

“To jest chemia 2” to książka opracowana przez zespół autorski w składzie: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod i Janusz Mrzigod. Autorzy położyli duży nacisk na doskonalenie umiejętności planowania doświadczeń chemicznych. Młodzi ludzie mogą nauczyć się opisywania eksperymentów, a także formułowania samodzielnych wniosków. Aby to ułatwić, w książce zamieszczono przykładowe opisy, które mogą stanowić inspirację do budowania samodzielnych wypowiedzi na zajęciach w szkole.

Wiedza zrozumiała dla uczniów

Młodzi ludzie oczekują od szkoły przekazywania wiedzy w sposób ciekawy i zrozumiały. Podręcznik “To jest chemia 2 (podręczniki dla technikum)” wychodzi naprzeciw tym wymaganiom. Ma nowoczesny wygląd i układ ułatwiający rozróżnianie ważnych informacji. Strony są kolorowe, a wiadomości rozdzielone na mniejsze fragmenty. W ramkach można znaleźć komentarze do ilustracji oraz nawiązania do sposobów zastosowania wiedzy w codziennym życiu. W książce uczniowie mogą też znaleźć porady dotyczące metod szybkiego przyswajania wiadomości.

Zadania rozwijające umiejętności

Do podręcznika “To jest chemia 2” dołączono rozbudowany zbiór zadań. Dotyczą one wszystkich działów chemii organicznej. Ponad 200 zadań posegregowano przy uwzględnieniu wzrastającego poziomu trudności. W treści książki można też znaleźć przykładowe zadania z gotowymi rozwiązania i komentarzami. Ułatwienia te pozwalają na samodzielną pracę przez ucznia, a także powtarzanie wiadomości podczas przygotowania do kolejnej lekcji lub planowanego sprawdzianu. Powyższe zalety powodują, że podręcznik “To jest chemia 2” jest lubiany przez uczniów i wysoko oceniany przez nauczycieli.