Podstawowe zalety podręcznika To jest chemia 2

Przedmioty ścisłe nie są lubiane przez uczniów zarówno w szkole podstawowej, jak i w liceum. Nauczyciele powinni zachęcać uczniów do zgłębiania wiedzy oraz samodzielnego rozwijania zainteresowań. Może w tym pomóc podręcznik “To jest chemia 2” proponowany przez wydawnictwo Nowa Era. Obejmuje on treści z chemii organicznej i jest przeznaczony do użytku zarówno w liceach ogólnokształcących, jak i technikach.

Analiza doświadczeń chemicznych

Podręcznik “To jest chemia 2” został opracowany przez zespół autorski w następującym składzie: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod i Janusz Mrzigod. Autorzy skupiają się na rozwijaniu umiejętności planowania doświadczeń chemicznych. Uczniowie mogą nauczyć się przeprowadzania eksperymentów, a także opisywania obserwacji i formułowania własnych wniosków. Aby było to łatwiejsze, książka zawiera przykładowe opisy doświadczeń, które można wykorzystać podczas samodzielnej pracy, nawet bez pomocy nauczyciela.

Ułatwione zapamiętywanie wiadomości

W podręczniku “To jest chemia 2” znaleźć można przypomnienie informacji ze szkoły podstawowej, a także porady dotyczące metod zapamiętywania najważniejszych informacji. Pomaga w tym również nowoczesny układ książki i kolorystyka stosowana na poszczególnych stronach. W wielu miejscach znajdziemy infografikę, która przedstawia skomplikowane procesy chemiczne w sposób dostosowany do wiedzy i umiejętności uczniów. Na końcu każdego działu zamieszczono podsumowania w formie pytań i odpowiedzi oraz zadania sprawdzające wiedzę.

Zadania dostosowane do wiedzy uczniów

Książka zawiera także zbiór ponad 200 zadań obejmujących wszystkie działy chemii organicznej. Są one uporządkowane przy uwzględnieniu wzrastającego poziomu trudności. Dzięki temu uczeń może rozwiązywać zadania, rozpoczynając od najprostszych i w ten sposób przygotować się do następnej lekcji lub sprawdzianu. Nauczyciel może natomiast zaplanować przekazywanie wiedzy na zajęciach tak, aby poznawanie nowych pojęć nie wzbudzało uczucia zniechęcenia. Z powyższych względów podręcznik “To jest chemia 2” uzyskuje coraz szersze uznanie wśród nauczycieli i rodziców, którym leży na sercu jak najlepsze przygotowanie swoich pociech do przyszłej kariery zawodowej.