Skuteczna nauka za pomocą podręcznika To jest chemia 2

Każdy rodzic chce pomóc swojemu dziecku osiągać jak najlepsze wyniki w nauce. W szczególności dotyczy to przedmiotów ścisłych. Wiadomości mogą być trudne do zapamiętania z uwagi na dużą ilość materiału i skomplikowane procesy omawiane na zajęciach w szkole. Doskonałą pomocą może być jednak podręcznik “To jest chemia 2” oferowany przez znane wydawnictwo Nowa Era. Czy warto zwrócić uwagę na tę książkę?

Nowoczesny podręcznik dla szkół ponadpodstawowych

Podręcznik “To jest chemia 2” to wspólne dzieło trójki autorów: Romualda Hassy, Aleksandry Mrzigod i Janusza Mrzigoda. Książka ma kolorowe strony i układ przypominający nowoczesne czasopismo branżowe. Ważne informacje są wyróżniane za pomocą barw lub odpowiedniej czcionki, co ułatwia zapamiętywanie ważnych informacji. Na wielu stronach znajdziemy ilustracje z komentarzami, a także objaśnienia dostosowane do wiedzy ucznia liceum ogólnokształcącego lub technikum. Ramki zawierają też nawiązania do praktycznego zastosowania chemii w codziennym życiu.

Wiedza przekazywana w sposób zrozumiały dla ucznia

Autorzy podręcznika “To jest chemia 2” położyli duży nacisk na kształcenie umiejętności planowania eksperymentów chemicznych. Doświadczenia mogą uatrakcyjnić zajęcia w szkole, a obserwacje uczą formułowania samodzielnych wniosków. W książce przedstawiane są przykładowe obserwacje, jak również gotowe rozwiązania zadań tłumaczące niezbędne przekształcenia i obliczenia na zasadzie metody krok po kroku. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono podsumowanie w formie pytań i odpowiedzi, dzięki którym uczeń może powtórzyć wiadomości po zakończonej lekcji w szkole.

Zbiór zadań o zróżnicowanym poziomie trudności

Do książki “To jest chemia 2 do kupienia online” dołączony jest zbiór zadań obejmujący wszystkie działy chemii organicznej. Ponad 200 zadań zostało uszeregowanych przy uwzględnieniu wzrastającego poziomu trudności. Wiele z nich uczniowie mogą rozwiązywać samodzielnie, nawet bez pomocy nauczyciela. Pozwala to na przygotowanie się do sprawdzianu lub sprawdzenie poziomu swojej wiedzy przed kolejnymi zajęciami w szkole. Podręcznik “To jest chemia 2” wspiera naturalną ciekawość młodych ludzi i może sprawić, że wielu z nich zacznie samodzielnie rozszerzać wiedzę, na przykład, za pomocą źródeł dostępnych w Internecie.